Információk iskolánkról:

A Gárdonyi Géza Általános Iskola rövid története

 

Az iskola épületét 1863-ban az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek S.D.R. világi anyaházuknak építették és használták 1949. augusztusáig, az iskolák államosításáig, a szerzetesrendek feloszlatásáig.

1949. szeptember 1-től általános fiúiskola, majd a koedukáció bevezetése után napjainkig a magyar oktatási szerkezet hagyományai szerint 8 évfolyamos általános iskola. 1960. és 1992. között 24 tanulócsoportban átlag 700-800 tanuló járt tanévenként az iskolába, ahol a nyelvi tagozat uralkodott, 1963-tól az orosz nyelvi tagozat, 1980-tól a német fakultatív tárgy csatlakozott hozzá. 1990-től a német nyelvi tagozat és a számítástechnika tagozat angol nyelvvel működik. Sajnos a fogyó gyermeklétszám miatt már csak 19 tanulócsoport jár az iskolába. Az iskola szaktanári ellátottsága hagyományosan jó, évtizedekig 100%-os volt, jelenleg is az. 1974-1977-ig illetve 1980-1983-ig a város lakótelepi építkezése idején - az itt elkészült iskolák beindításáig - túlzsúfolt volt. Legtöbb diákja 1976/77 tanévben 1126 fő, közel 70 pedagógussal. Az iskola 1990-ben testvérkapcsolatot létesített az osztrák ebenfurthi iskolával, valamint Kolozsváron a Brassai Sámuel Elméleti Liceummal. 1997. február 1. és 1997. október 15. között az épületet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 340 millió Ft értékben felújította. Az átépítés alatt egy évig a felső tagozat a volt Gépipari Technikum épületében működött. A város a klauzurából egy modern, szép iskolát varázsolt.

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sopron

Ugrás a lap tetjére