Információk iskolánkról:

Német tagozat

 

Iskolánkban 1987 óta folyik német nyelvi emelt színtű oktatás. Ezen osztályokban az 1-3 évfolyamon is biztosítunk heti 2 órát az előkészítő nyelvoktatásra, ahol főleg a német nyelv megszerettetésére és a kifejezések, szavak játékos formában történő elsajátítására törekszünk.
A 4. osztálytól heti 3,  5-8-ig heti 5 órában tanulhatják a gyerekek a német nyelvet. A nyelvoktatás csoportbontásban történik, így mód van arra, hogy a gyerekek az idegen nyelven történő szóbeli kommunikációt is gyakorolhassák. Az évek során tanulóink elsajátíthatják a mindennapi életben fontos szóanyagot. Csoportjainkban Németországban írt, a magyar tantervi követelményeknek és az adott korosztálynak megfelelő , a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből tanítunk. Rendszeresen használjuk a tankönyvekhez készített és az interneten fellelhető interaktív tananyagokat. Iskolánk nyelvi laborral és digitális táblákkal is rendelkezik. Tanulóink nem csak a német nyelvvel, hanem a német nyelvű országok szokásaival, kultúrájával is megismerkedhetnek. Minden évben szervezünk kirándulást Bécsbe, ahol a résztvevők megismerhetik az osztrák főváros nevezetességeit.  Iskolánkban szakképzett, nyelvtanári diplomával rendelkező pedagógusok tanítják az idegen nyelveket az 1-8. évfolyamig. Az emelt szintű nyelvoktatásban részt vevő tanulóink városi és megyei nyelvi versenyeken is összemérhetik tudásukat, ahol rendszeresen jó eredményeket érnek el. Eddig végzett diákjaink közül szép számmal sikeresen  felvételiztek nyelvi tagozatos középiskolákba.

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sopron

Ugrás a lap tetjére